Artwork > Doily Cakes

Doily Cakes detail
Doily Cakes detail
Sculpture installation
8 x 8 x 2
2006

doilies, plaster